สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2564 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่สำนักงานเชียงใหมไนท์ซาฟารี ตั้งแต่ 1 ตุลาคม -30 พฤศจิกายน 2563

visibility 4,500

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2564 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่สำนักงานเชียงใหมไนท์ซาฟารี ตั้งแต่ 1 ตุลาคม -30 พฤศจิกายน 2563

cloud_download
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2564


  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2022 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    55 หมู่ที่ 7 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200