สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2564 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่สำนักงานเชียงใหมไนท์ซาฟารี ตั้งแต่ 1 ตุลาคม -30 พฤศจิกายน 2563

visibility 12,150

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2564 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่สำนักงานเชียงใหมไนท์ซาฟารี ตั้งแต่ 1 ตุลาคม -30 พฤศจิกายน 2563

cloud_download
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2564


  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230