สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 จ้างเหมารักษาความสะอาด ในพื้นที่สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

visibility 2,963

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 จ้างเหมารักษาความสะอาด ในพื้นที่สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

cloud_download
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 จ้างเหมารักษาความสะอาด ในพื้นที่สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี


  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2022 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    55 หมู่ที่ 7 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200