สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ซื้ออาหารสัตว์ 3 ประเภท ได้แก่ 1. กล้วยน้ำว้าสุก กล้วยน้ำว้าดิบ 2. ผักและผลไม้ 3. หญ้าสดและหญ้าแพงโกล่าแห้ง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567

visibility 5,792
cloud_download
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ซื้ออาหารสัตว์ 3 ประเภท ได้แก่ 1. กล้วยน้ำว้าสุก กล้วยน้ำว้าดิบ 2. ผักและผลไม้ 3. หญ้าสดและหญ้าแพงโกล่าแห้ง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567


  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230