สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565 ซื้อเครื่องผ่าคัดในช่องทางพร้อมอุปกรณ์

visibility 3,132

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565 ซื้อเครื่องผ่าคัดในช่องทางพร้อมอุปกรณ์

cloud_download
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565 ซื้อเครื่องผ่าคัดในช่องทางพร้อมอุปกรณ์


  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2022 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    55 หมู่ที่ 7 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200