สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ประกาศสอบราคาจ้างจัดทำป้ายให้ความรู้ จำนวน 10 ป้าย

visibility 3,547

ประกาศสอบราคาจ้างจัดทำป้ายให้ความรู้ จำนวน 10 ป้าย หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2022 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230