สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ประกาศสอบราคาจัดซื้อเสื้อยืดของที่ระลึกงานกิจกรรมปั่นจักรยานเทิดพระเกียรติของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร

visibility 5,629

ประกาศสอบราคาจัดซื้อเสื้อยืดของที่ระลึกงานกิจกรรมปั่นจักรยานเทิดพระเกียรติของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยวิธีการสอบราคา   หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

 

ประกาศผลการสอบราคาคือ :  ร้าน เอ็น.บี.แฟชั่น ค้าส่ง จำนวนเงิน 400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน)  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230