สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบจำหน่ายบัตรเข้าชม เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

visibility 3,150
cloud_download
ประกาศ ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบจำหน่ายบัตรเข้าชม เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230