สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ประกาศจ้างออกแบบและประมาณราคา (แผนงานปรับปรุงต่อเติมอาคาร ลานนา สิ่งอำนวยความสะดวก วงเงินประมาณ 20,000,000 บาท เพื่อใช้ในการปรับปรุงพื้นที่ ปีงบประมาณ 2564) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

visibility 7,867

ประกาศจ้างออกแบบและประมาณราคา (แผนงานปรับปรุงต่อเติมอาคาร ลานนา สิ่งอำนวยความสะดวก วงเงินประมาณ 20,000,000 บาท เพื่อใช้ในการปรับปรุงพื้นที่ ปีงบประมาณ 2564) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

cloud_download
เอกสารประกาศ


  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2022 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230