สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ประกวดราคาซื้อสัตว์ในโครงการจัดหาสัตว์เพิ่มเติม ด้วยวิธีประกวดราคาเล็กทรอนิกส์ ( E -bidding )

visibility 6,007

ประกวดราคาซื้อสัตว์ในโครงการจัดหาสัตว์เพิ่มเติม ด้วยวิธีประกวดราคาิเล็กทรอนิกส์ ( E -bidding )

cloud_download
ดาวน์โหลดเอกสาร


  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230