สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานระบบน้ำจำนวน 2 รายการ ของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

visibility 8,639
cloud_download
เอกสาร


  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230