สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ประกวดราคาจ้างฝึกและแสดง Tiger Show ประจำปี ๒๕๖๖ ระยะเวลา ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๖)  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

visibility 6,542

ประกวดราคาจ้างฝึกและแสดง Tiger Show ประจำปี ๒๕๖๖ ระยะเวลา ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๖)  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

cloud_download
เอกสาร


  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2023 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230