สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ประกวดราคาจ้างฝึกและแสดงสัตว์ Tiger Show ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

visibility 3,726

ประกวดราคาจ้างฝึกและแสดงสัตว์ Tiger Show ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

cloud_download
ประกวดราคาจ้างฝึกและแสดงสัตว์ Tiger Show ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
cloud_download
เอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) เลขที่ 20/2564 การจ้างฝึกและแสดงสัตว์ Tiger Show


  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2022 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    55 หมู่ที่ 7 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200