สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ประกวดราคาจ้างฝึกและแสดง Night Predators Show ประจำปี 2564 ระยะเวลา 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

visibility 7,592
cloud_download
เอกสาร


  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230