สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงคอกเพาะขยายพันธุ์กวางผา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

visibility 3,027

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงคอกเพาะขยายพันธุ์กวางผา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

cloud_download
https://www.pinkanakorn.or.th/wp-content/uploads/2022/08/เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงคอก.pdf


  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2023 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230