สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ประกวดราคาจ้างก่อนสร้างจ้างเหมาดูดตะกอนแลนของสระเก็บน้ำ Swan Lake ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

visibility 10,688

ประกวดราคาจ้างก่อนสร้างจ้างเหมาดูดตะกอนแลนของสระเก็บน้ำ Swan Lake ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

cloud_download
เอกสาร


  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230