สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ประกวดราคางานจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงห้องน้ำบริการนักท่องเที่ยวบริเวณอาคารลานนา, อาคาร Food Court, ห้องประชุมวารีกุญชร, อาคารไนท์พรีเดเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

visibility 10,044
cloud_download
เอกสาร


  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230