สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

บก.06 จ้างฝึกและแสดงสัตว์ Tiger Show ประจำปี 2565 ระยะเวลา 11 เดือน (พฤศจิกายน 2564 – กันยายน 2565)

visibility 344

บก.06 จ้างฝึกและแสดงสัตว์ Tiger Show ประจำปี 2565 ระยะเวลา 11 เดือน (พฤศจิกายน 2564 – กันยายน 2565)

cloud_download
เอกสาร


  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2022 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    55 หมู่ที่ 7 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200