สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง

visibility 1,006

ด้วย สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร มีความประสงค์จะดำเนินการจัดซื้อ
1. จัดซื้อน้ำมันเพลิง
2. น้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ราคาลิตรละ 30.40 บาท
3. น้ำมันเชื้อเพลิงแก็สโซฮอล์ 95 ราคาลิตรละ 41.28 บาท
4. วงเงิน 151,360 บาท


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)

  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230