สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ ( รถพยาบาล )

visibility 1,175

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี สำนักงานพัฒนาพิงคนคร


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)

  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230