สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ ( รถพยาบาล )

visibility 3,856

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี สำนักงานพัฒนาพิงคนคร  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2023 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230