สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ (โครงการผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งในสัตว์ป่าที่สำคัญและหายากเพื่อการอนุรักษ์) จำนวน 10 รายการ

visibility 3,328

สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2022 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    55 หมู่ที่ 7 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200