สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

จ้างเหมาบุคคลช่วยปฏิบัติงานฝ่ายขายและวิจัยการตลาด

visibility 5,303

จ้างเหมาบุคคลช่วยปฏิบัติงานฝ่ายขายและวิจัยการตลาด หน่วยงานเจ้าของโครงการ : เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230