สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

จ้างเหมาดำเนินการขนอาหารสัตว์

visibility 6,148

จ้างเหมาดำเนินการขนอาหารสัตว์   (ตุลาคม2558 – กันยายน 2559)  เจ้าของโครงการ: สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230