สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

จ้างออกแบบปรับปรุงโครงการเดินสายไฟและติดตั้ง Wall Plug บริเวณโถงทางเดินภายในและภายนอกอาคารศูนย์ประชุมและเเสดงสินค้านานาชาติ

visibility 4,048

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ศูนย์ประชุมและเเสดงสินค้านานาชาติฯ

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2022 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230