สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

จ้างซ่อมแซมป้าบบอกทางบริเวณถนนทางเข้า 4 ป้าย

visibility 2,182

จ้างซ่อมแซมป้าบบอกทางบริเวณถนนทางเข้า 4 ป้าย ของศูนย์ประชุมและแสดงนานาชาติฯ  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2021 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    55 หมู่ที่ 7 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200