สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

จัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าควบคุมมอเตอร์ปั๊มน้ำ ขนาด 15 Kw. (ถัง 50 ลบม. 500 ลบม. หน้าอาคารซ่อมบำรุง)

visibility 4,359

สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

cloud_download
รายละเอียด


  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2023 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230