สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

จัดซื้อสินค้าและวัตถุดิบ (มิถุนายน 2558 ครั้งที่ 1)

visibility 4,605

จัดซื้อสินค้าและวัตถุดิบ (มิถุนายน 2558 ครั้งที่ 1)  หน่วยงานเจ้าของโครงการ : เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2023 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230