สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับงานรักษาความสะอาด

visibility 6,800

สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี  สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

cloud_download
รายละเอียด


  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230