สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

จัดซื้อวัสดุงานซ่อมบำรุง สำหรับงานเชื่อมโลหะ

visibility 2,227

สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี  สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

cloud_download
รายละเอียด


  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2021 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    55 หมู่ที่ 7 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200