สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

จัดซื้อจัดจ้างผลิตวีดีทัศน์ ข้อมูลบทบาทและทิศทางการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

visibility 6,680

สำนักบริหารงานกลาง  สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

cloud_download
รายละเอียด 1
cloud_download
รายละเอียด 2


  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230