สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

จัดจ้างเหมาปรับปรุงสุขภัณฑ์ที่ชำรุดของห้องน้ำบริการนักท่องเที่ยวสถานีขึ้นรถซาวันน่าซาฟารี ,พรีเดเตอร์พราวด์ และอาคาร Food Court

visibility 6,047

สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230