สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

จัดจ้างเหมาบริการดูแลยานพาหนะ

visibility 2,259

ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2022 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230