สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

จัดจ้างปรับปรุงเครือข่ายสื่อสาร

visibility 1,405

จัดจ้างปรับปรุงเครือข่ายสื่อสาร  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230