สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

จัดจ้างดำเนินงานกิจกรรม Dinner Forum ในโครงการจุดหมายแห่งมันตราอาหาร (ค่าอาหารและเครื่องดื่ม รวมค่าบริการ ค่าจัดตกแต่งสถานที่ ค่าจัดโต๊ะอาหารพร้อมอุปกรณ์)

visibility 6,175

สำนักพัฒนาธุรกิจและโครงการพิเศษ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

cloud_download
รายละเอียด


  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230