สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

จัดจ้างซ่อมแซมระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง

visibility 4,505

สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

cloud_download
รายละเอียด


  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2022 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230