สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

จัดจ้างการประชาสัมพันธ์สำนักงานพัฒนาพิงคนครในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่พิงคนคร

visibility 1,586

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักบริหารงานกลาง สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

cloud_download
รายละเอียด


  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230