สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ขอจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติงานและให้บริการนักท่องเที่ยว

visibility 5,908

สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230