สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

จัดซื้อ จัดจ้าง


แบบ บก.06 ซื้อสัตว์ในโครงการจัดหาสัตว์เพิ่มเติม

แบบ บก.06 ซื้อสัตว์ในโครงการจัดหาสัตว์เพิ่มเติม...
visibility 4,850

  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230