สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

เปิดกิจกรรม Night Predators “นักล่าแห่งรัตติกาล”

visibility 4,994

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดย สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เปิดกิจกรรม Night Predators “นักล่าแห่งรัตติกาล” โดย ดร.ศราวุฒิ ศรีศกุน ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) วันที่ 4 พฤษภาคม 2558 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ดร.ศราวุฒิ ศรีศกุน กล่าวว่า “กิจกรรม Night Predators “นักล่าแห่งรัตติกาล” เป็นกิจกรรมหนึ่งของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ที่ได้ทดลองเปิดบริการให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมฟรี มาตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2557 ซึ่งมีการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ กิจกรรม Night Predators “นักล่าแห่งรัตติกาล” เป็นการแสดงพฤติกรรมการหาอาหารและกินอาหารของสัตว์ โดยไม่มีคนร่วมแสดงกับสัตว์ อาทิ นาคดำน้ำกินปลา, หมีขอไต่เชือกเดินหาอาหาร, พฤติกรรมการหาอาหารของสิงโต, เสือโคร่งขาวกินเหยื่อที่อยู่บนต้นไม้, ไฮยีน่าล่าเหยื่อ และที่เป็นไฮไลท์ ของการแสดงคือ เสือจากัวร์ดำน้ำกินอาหาร เป็นจุดที่น่าตื่นเต้นเป็นอย่างมาก นักท่องเที่ยวสามารถรับชมวิถีการดำรงชีวิตของสัตว์ป่าเหล่านี้ได้ทุกวัน และจากการเปิดแสดงกิจกรรม Night Predators “นักล่าแห่งรัตติกาล” มาเป็นระยะเวลาหนึ่งทำให้มีการเผยแพร่และแชร์กิจกรรมการแสดงของสัตว์ชนิดต่างๆ ผ่านสื่อ Social Media จนทำให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาชมกิจกรรม Night Predators “นักล่าแห่งรัตติกาล” อย่างมากมาย”เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เข้าชมการแสดงกิจกรรมของ Night Predators “นักล่าแห่งรัตติกาล” ที่จัดขึ้นทุกวัน วันละ 3 รอบ เวลา 17.20 น., 18.50 น. และ 20.40 น. สำหรับนักท่องเที่ยวที่ซื้อบัตรนั่งรถชมสัตว์เท่านั้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 053-999000 www.chiangmainightsafari.com  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2022 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    55 หมู่ที่ 7 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200