สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี มอบหนังสืออักษรเบรลล์ สำหรับการเรียนรู้เรื่องข้อมูลสัตว์ ให้แก่สถาบันการศึกษา สำหรับผู้ที่บกพร่องทางการมองเห็นและตาบอด

visibility 5,649

วันที่ 22 กันยายน 2564 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี นำโดย นางสาวฐิติรัตน์ ต๊ะวันวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้ามอบหนังสืออักษรเบรลล์ หนังสือสำหรับการเรียนรู้เรื่องข้อมูลสัตว์ภายในเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ให้แก่โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อใช้สำหรับการเรียนรู้แก่ผู้ที่บกพร่องทางการมองเห็นและตาบอด ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่
นางสาวฐิติรัตน์ ต๊ะวันวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เปิดเผยว่า เนื่องจากผู้ที่บกพร่องทางการมองเห็นและตาบอด มีข้อจำกัดในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะสื่อในการอ่าน ซึ่งเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเล็งเห็นถึงความสำคัญของการอ่าน การเรียนรู้ ของผู้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นและตาบอด จึงได้จัดทำหนังสืออักษรเบรลล์ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสและพัฒนาการเรียนรู้ให้แก่เยาวชน และผู้ที่สนใจในทุกกลุ่ม โดยเฉพาะหน่วยงาน หรือสถาบันการศึกษาพิเศษ
อีกทั้ง เชียงใหม่ไนท์ซาฟารียังได้มอบหนังสืออักษรเบรลล์ หนังสือสำหรับการเรียนรู้เรื่องข้อมูลสัตว์ภายในเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ให้กับโรงเรียนพัฒนาการศึกษาคนตาบอดและคนพิการ ลำปาง, โรงเรียนสันติจินตนา จังหวัดแพร่, โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด แม่สาย และศูนย์บริการคนพิการทั่วไป/ ศูนย์บริการคนตาบอด จังหวัดแม่ฮ่องสอน เนื่องจากหนังสืออักษรเบรลล์นี้สามารถเสริมสร้างความรู้ สร้างจินตนาการ และยังสร้างความเพลิดเพลินให้กับผู้อ่านได้อีกด้วย  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2022 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    55 หมู่ที่ 7 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200