สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

สำรวจค่าระบบในการดูตะกอนเลนอ่างเก็บน้ำ

visibility 14,930

ในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จัดการประชุมคณะทำงานด้านการก่อสร้างปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี สำรวจค่าระบบในการดูตะกอนเลนอ่างเก็บน้ำ โดยมีผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา เพื่อพัฒนาคุณภาพน้ำภายในอ่างเก็บน้ำของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี และตลอดเส้นทางของน้ำตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2022 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    55 หมู่ที่ 7 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200