สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร เข้ารับหนังสือขอบคุณจากจังหวัดเชียงใหม่

visibility 8,374

ในวันที่ 4 ตุลคม 2564 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องคืการมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหมไนท์ซาฟารี เข้ารับหนังสือขอบคุณจากจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ได้สนับสนุนรถลากพร้อมพนักงานขับรถ ในการรับ-ส่ง ผู้มารับบริการฉัดวัชซีน ณ อาคารนิทรรศการอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน – 4 ตุลาคม 2564 โดยมีนางสาวรัตนา เรือนทราย ผุ้อำนวยการฝ่ายบริการ เป็นผู้รับมอบ  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2022 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    55 หมู่ที่ 7 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200