สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ขอเชิญเยาวชนที่สนใจ ร่วมส่งภาพถ่ายเข้าประกวดในโครงการ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี Photo Contest

visibility 175

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี  ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษา หรือ ปวช. และนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ร่วมส่งผลงานภาพถ่ายเข้าประกวดในโครงการประกวดภาพถ่าย “เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี Photo Contest ” เพื่อตระหนักถึงความสำคัญของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อมวลมนุษยชาติ  สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สัมผัสความงดงามของธรรมชาติ ระบบนิเวศน์ ป่าไม้ และสัตว์ป่าต่างๆ แล้วนำความสมบูรณ์งดงามมาถ่ายทอดแก่ผู้อื่น ผ่านภาพถ่ายเพื่อให้คนไทยได้ชื่นชม จนเกิดความรัก และหวงแหนธรรมชาติ อยากปกป้องรักษาให้คงอยู่อย่างยั่งยืนตลอดไป

ทั้งนี้เยาวชนที่สนใจสามารถลงทะบียนตั้งแต่วันนี้ – 31 มีนาคม 2562 และเข้าพื้นที่ถ่ายภาพ ส่งผลงานเข้าร่วมได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 เมษายน 2562 ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับรางวัลทุนการศึกษา เกียรติบัตร ตามลำดับ

แต่ละท่านมีสิทธิ์ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดไม่เกิน 5 ภาพ คือ ภาพที่ส่งมาถึงคณะกรรมการเท่านั้น ถ้าท่านส่งภาพเกินจะถูกตัดสิทธิ์ ดังนั้นจึงควรพิจารณาให้แน่ใจว่าภาพที่จะส่งเป็นภาพที่ดีที่สุดของท่าน

 

กติกาในการส่งภาพเข้าประกวด

คุณสมบัติของผู้สมัคร

นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา หรือระดับปวช. ปวส. และนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย

 

กติกาการส่งภาพเข้าประกวด

 1. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดในหัวข้อ “เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี Photo Contest ” จะต้องเป็นภาพที่ถ่ายในเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเท่านั้น โดยผู้ส่งประกวดสามารถส่งภาพเข้าประกวด คนละไม่เกิน 5 ภาพ
 2. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดสามารถสร้างสรรค์โดยใช้เทคนิคอิสระไม่จำกัดรูปแบบ แต่ต้องไม่ผิดเพี้ยนจากความเป็นจริง
 3. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพขนาด 20 x 24 นิ้ว เท่านั้น โดยจะเป็นภาพแนวนอนหรือแนวตั้งก็ได้ และเว้นช่องว่างจากขอบภาพด้านล่าง 2 นิ้ว สำหรับใส่ข้อมูลผู้ส่งภาพเข้าประกวด

ทั้งนี้ ความละเอียดของไฟล์ภาพที่ส่งเข้าประกวดนั้น ต้องไม่ต่ำกว่า 300 dpi มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ์

 1. ในการส่งภาพเข้าประกวด ผู้ส่งประกวดจะต้องกรอกแบบฟอร์มใบสมัครส่งภาพเข้าประกวดให้เรียบร้อย หากผู้สมัครกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน ทางคณะกรรมการฯ ขอตัดสิทธิ์ในการพิจารณา
 2. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้ถ่ายภาพนั้นๆ ด้วยตนเอง ห้ามนำภาพของผู้อื่นมาส่งหรือส่งในนามผู้อื่นโดยเด็ดขาด หากตรวจพบว่านำผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้าง ทางคณะกรรมการฯ ขอตัดสิทธิ์ในการพิจารณา
 3. ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพที่ไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดทั้งในและนอกประเทศ หรือไม่เคยได้รับการตีพิมพ์ในสื่อใดๆ มาก่อน และภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่มีข้อผูกมัดในเรื่องลิขสิทธิ์ภาพจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งนี้คณะกรรมการฯ จะไม่รับผิดชอบเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ที่เจ้าของผลงานมีสัญญาผูกพันต่อบุคคลหรือหน่วยงานใดๆ ซึ่งเจ้าของผลงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบในกรณีนี้เอง
 4. ภาพประกวดที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก 50 ภาพ จะเป็นกรรมสิทธิ์ของโครงการ ‘เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี Photo Contest’ ทั้งนี้ คณะกรรมการโครงการฯ มีสิทธิในการใช้ประโยชน์และเผยแพร่ภาพถ่าย และชิ้นงาน เพื่อการประชาสัมพันธ์ได้โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของภาพถ่าย โดยจะระบุชื่อเจ้าของผลงานให้ทุกครั้งที่นำภาพถ่ายไปใช้

 

รางวัล

 1. รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 จำนวน 1 รางวัล

ทุนการศึกษาจำนวน 10,000 บาท

พร้อมเกียรติบัตร

 1. รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 จำนวน 1 รางวัล

ทุนการศึกษาจำนวน 8,000 บาท

พร้อมเกียรติบัตร

 1. รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 จำนวน 1 รางวัล

ทุนการศึกษาจำนวน 5,000 บาท

พร้อมเกียรติบัตร

 1. รางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัล

ทุนการศึกษาจำนวน 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

 

ทั้งนี้ภาพถ่ายที่ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ 1-50 นั้นคณะกรรมการจะดำเนินการอัดขยายภาพให้และนำไปจัดแสดงที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ระหว่างวันที่ 20 – 30 พฤษภาคม 2562 กับทั้งจะมอบภาพดังกล่าวให้กับเจ้าของภาพเป็นที่ระลึกหลังจากสิ้นสุดระยะการแสดงภาพถ่าย

 

วิธีการส่งภาพเข้าประกวด

ผู้ที่สนใจสามารถส่งภาพเข้าประกวด โดยเขียนหัวข้อเรื่องว่า ‘โครงการประกวดภาพถ่าย “เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี Photo Contest” : ชื่อ-นามสกุล ของผู้ส่ง’ ทั้งนี้ ต้องแนบไฟล์ในรูปแบบ DIGITAL มาด้วย

 1. ส่งมายัง
  งานประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารงานกลาง
  สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
  456 ม.1 ถ.เลียบคันคลองชลประทาน
  ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
 2. เมื่อผู้สมัครได้ลงทะเบียนออนไลน์ เรียบร้อยแล้ว จะมีสิทธิ์ในการเข้าชมและถ่ายภาพได้ไม่จำกัด ในวันเวลาที่กำหนด
  สามารถ ติดต่อรับบัตรเข้าชม ที่ เค้าเตอร์ประชาสัมพันธ์ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

เบอร์โทรศัพท์ 053-920000 ต่อ 101

ลงทะเบียน ออนไลน์ที่ https://goo.gl/forms/Q7bNdTXuaPxFm3Np1

cloud_download
เอกสารประกอบ

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)

 • สงวนลิขสิทธิ์ © 2019 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
  456 หมู่ที่ 1 ถนนเลียบคันคลองชลประทาน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300