สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ประชุมหารือเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ (Chiang Mai Forum)

visibility 11,536

ในวันที่ 6 มีนาคม 2562 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) เข้าร่วมการประชุมหารือเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ (chiang mai forum) ประเด็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว มหาสงกรานต์และการเชื่อมโยง ChiangMai MICE City โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน และมีเจ้าหน้าที่เป็นผู้แทน ผอ. สพค ร่วมประชุมครั้งนี้ ณ โรงแรมแกรนด์วิว เชียงใหม่  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230