สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ประกาศ หน่วยงานที่มีความประสงค์จะติดต่องานกับสำนักงาน สามารถจัดส่งหนังสือได้ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หรือทางไปรษณีย์ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

visibility 24,679

สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

เลขที่ 33 หมู่ 12 ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
E-mail : pinkanakorn.adm01@gmail.com
โทรศัพท์ : 053-999000  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2022 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    55 หมู่ที่ 7 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200