สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

นิทรรศการความรู้เกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA

visibility 22,506

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ดำเนินการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผ่านสื่อนิทรรศการ ซึ่งสร้างความสนใจแก่บุคลากรภายในหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2022 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    55 หมู่ที่ 7 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200