สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

นิทรรศการความรู้เกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA

visibility 2,821

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ดำเนินการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผ่านสื่อนิทรรศการ ซึ่งสร้างความสนใจแก่บุคลากรภายในหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230