สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ต้อนรับผู้แทนคณะชุมชน อำเภอดอยสะเก็ด

visibility 8,613

ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. นายอนุชา ดำรงมณี กรรมการบริหาร ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร ในการต้อนรับและบรรยายสรุป แนวทางการดำเนินงานของสำนักงานฯ กับชุมชน โดยมีการเข้าร่วม ทั้งกลุ่มพัฒนาสตรีอำเภอดอยสะเก็ด พร้อมทั้งชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพบปะปรึกษาหารือ เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวร่วมกันในหลากหลายมิติ  ณ ห้องประชุม อาคาร SME ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ จังหวัดเชียงใหม่  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230