สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ข่าวการดำเนินงาน


ปั่นจักรยานชมวิว เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

ปั่นจักรยานชมวิว เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เปิดเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ในกิจกรรม “ปั่นจักรยานชมว...
visibility 435

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ตรวจประเมินสวัสดิภาพสัตว์ (Animal Walfare) ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี  ตรวจประเมินสวัสดิภาพสัตว์ (Animal W...
visibility 1,028

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) และ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านวิชาการสัตว์ป่า และด้านการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR)

เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 26 เมษายน 2565 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ร่วมกับองค์การสวนสัตว์...
visibility 965

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ต้อนรับสมาชิกใหม่ “ลูกแฝด ค่างห้าสี” หนึ่งในสัตว์ป่าหายากและใกล้สูญพันธุ์

วันที่ 7 มีนาคม 2565 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดย สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ต้อนรับสมาชิกใหม่ “ลูกแฝด ค่างห้าสี” (Pyg...
visibility 553

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีรับสมัครยุวชนในโครงการยุวชนอาสาและนำเที่ยวท้องถิ่น

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี โดยสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) รับสมัครยุวชนในโครงการยุวชนอาสาและนำเที่ยวท้องถิ่น  เปิดประสบการณ์กา...
visibility 4,812

  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2022 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    55 หมู่ที่ 7 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200