สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ประกาศ สพค. เรื่อง ยกเลิกการทำแบบทดสอบและการสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ (ระดับต้น)

visibility 21,122

สำนักงานพัฒนนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ได้ตรวจสอบพบความคลาดเคลื่อนในแบบทดสอบ ดังนั้นเพื่อความโปร่งใส และเป็นธรรมต่อผู้มีสิทธิคัดเลือกทุกคน สำนักงานจึงขอประกาศยกเลิกการทำแบบทดสอบและสัมพันธ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ (ระดับต้น) เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ และกำหนดให้มีการคัดเลือกใหม่ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

cloud_download
รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้


  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2022 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    55 หมู่ที่ 7 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200