สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ประเพณีบูชาเสาอินทขิล

visibility 17,376

ประเพณีบูชาเสาอินทขิล

งานทำบุญบูชาเสาอินทขิลหรือเสาหลักเมืองซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงปลายพฤษภาคมหรือต้นมิถุนายน ประชาชนจะนำดอกไม้ธูปเทียนใส่ขันหรือถาดมาถวายบูชาเสาอินทขิล นอกจากนี้ในพิธีจะมีการอัญเชิญพระพุทธรูปพระเจ้าฝนแสนห่ามาเป็นองค์ประธานและมีการสวดคาถาอินทขิลโดยหมู่พระสงฆ์

สถานที่จัดงาน วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อ.เมืองเชียงใหม่  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2022 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    55 หมู่ที่ 7 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200