Pinkanakorn Development Agency (Public Organization)

(ภาษาไทย) แบบ บก.06 จ้างเหมาบริการทำความสะอาด ในพื้นที่สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566-30 กันยายน 2567

visibility 3,530
cloud_download
แบบ บก.06 จ้างเหมาบริการทำความสะอาด ในพื้นที่สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566-30 กันยายน 2567


  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230